26 יול' 2020

​​

:Congratulations to the winners of the Kaufman Award for Outstanding Research Students 2020

 Yonatan Yehezkeally ​& Ashish Prajapati