על מנת לצפות בפרוטוקולים מישיבות ועדת פקולטה ומועצת פקו לטה תתבקשו לרשום את פרטי הזיהוי שלכם.​
יש לרשום בשם המשתמש bgu-users\Your User Name ואת סיסמתכם באוניברסיטה.
 
LogOnWindow.JPG