אל: ציבור הסטודנטים בפקולטה למדעי ההנדסה, 


שלום רב,

להלן תאריכים לבחינות מועד מיוחד - בחינה מספר 3 - סמסטר ב 2024.

יש לבדוק את תאריך הבחינה לפי מספר הקורס, כפי שמופיע בתדפיס הרישום לקורסים.

לא יבוצע שינוי בתאריכי הבחינה שפורסמו.


ניתן למיין את רשימת הבחינות לפי מספר קורס, שם קורס, תאריך בחינה ותאריך פרסום, בהקלקה על כותרת העמודה.

פרטי מקום ושעת הבחינה יפורסמו בסמוך למועד הבחינה באיזור מידע אישי לסטודנט/בחינות. יש לבצע את החיפוש לפי סמסטר הרישום לקורס.

הודעה על ביטול השתתפות בבחינת מועד מיוחד יש להגיש לרכזת לענייני סטודנטים של המחלקה, עד 5 ימים לפני הבחינה.

לתשומת ליבכם, לפי נוהל בחינות אוניברסיטאי, אי הודעה על ביטול השתתפות בבחינת מועד מיוחד, תחייב בדמי טיפול.

במידה ויש חוסר תיאום בין תאריך הבחינה המופיע להלן לבין התאריך המופיע באיזור מידע אישי לסטודנט/בחינות, נא להודיע על כך לרכזת בחינות במזכירות הפקולטה.

במקרה של חפיפה ו/או סמיכות – כפי שמוגדר בנוהל בחינות אוניברסיטאי - בין בחינת מועד מיוחד סמסטר ב 2024 לבין בוחן או בחינה בקורסי קיץ 2024, יש לגשת לבחינת מועד מיוחד סמסטר ב 2024.
​​
תאריכי בחינות מועד מיוחד בקורסי בחירה במדעי הרוח - יש להתעדכן במזכירויות המחלקות במדעי הרוח או בקיוסק המידע לבחינות.
​​

בברכת הצלחה בבחינות, 
מזכירות הפקולטה למדעי ההנדסה.

​​