אל: ציבור הסטודנטים בפקולטה למדעי ההנדסה, 


שלום רב, 

להלן תאריכים לבחינות מועד מיוחד - קורסי קיץ תשפ"ב 2022. 


יש לבדוק את תאריך הבחינה לפי מספר הקורס, כפי שמופיע בתדפיס הרישום לקורסים!

אין שינוי בתאריכי הבחינה.

רשימת התאריכים שלהלן מתעדכנת מדי יום. ניתן למיין את רשימת הבחינות על פי מספר קורס, שם קורס, תאריך בחינה ותאריך פרסום- ע"י לחיצה על כותרת העמודה. 

פרטי מקום ושעת הבחינה יפורסמו בסמוך למועד הבחינה באתר תאריכי בחינות. יש לבצע את החיפוש לפי סמסטר הרישום לקורס.

​ ​הודעה על ביטול השתתפות בבחינת מועד מיוחד יש להגיש לרכזת לענייני סטודנטים של המחלקה, עד 120 שעות לפני הבחינה (5 ימים)

לתשומת ליבכם, לפי נוהל בחינות אוניברסיטאי, אי הודעה על ביטול השתתפות בבחינת מועד מיוחד, תחייב בדמי טיפול. ​


במידה ויש חוסר תיאום בין תאריך הבחינה המופיע להלן לבין התאריך המופיע באתר תאריכי בחינות, נא להודיע על כך לרכזת בחינות במזכירות הפקולטה.

במקרה של חפיפה ו/או סמיכות – כפי שמוגדר בנוהל בחינות אוניברסיטאי - בין בחינת מועד מיוחד קורסי קיץ 2022 לבין בוחן בקורסי סמסטר א 2023, יש לגשת לבחינת מועד מיוחד קורסי קיץ 2022.


תאריכי בחינות מועד מיוחד בקורסי בחירה במדעי הרוח - יש להתעדכן במזכירויות המחלקות במדעי הרוח או בקיוסק המידע לבחינות.
​​

בברכת הצלחה בבחינות, 
מירי דוידי, רכזת בחינות
מזכירות הפקולטה למדעי ההנדסה.

​​