אל: ציבור הסטודנטים בפקולטה למדעי ההנדסה, 


שלום רב, 

להלן תאריכים לבחינות מועד מיוחד - סמסטר א' תשפ"א 1/2021. 


יש לבדוק את תאריך הבחינה לפי מספר הקורס, כפי שמופיע בתדפיס הרישום לקורסים!

רשימת התאריכים שלהלן מתעדכנת מדי יום. ניתן למיין את רשימת הבחינות על פי מספר קורס, שם קורס, תאריך בחינה ותאריך פרסום- ע"י לחיצה על כותרות העמודות. 

פרטי מקום ושעת הבחינה יפורסמו בסמוך למועד הבחינה באתר תאריכי בחינות. יש לבצע את החיפוש לפי סמסטר הרישום לקורס.

​ ​הודעה על ביטול השתתפות בבחינת מועד מיוחד יש להגיש לרכזת לענייני סטודנטים המטפלת במחלקה, עד 120 שעות לפני הבחינה (5 ימים)

לתשומת ליבכם, לפי נוהל בחינות אוניברסיטאי, אי הודעה על ביטול השתתפות בבחינת מועד מיוחד, תחויב בדמי טיפול. ​


במידה ויש חוסר תיאום בין תאריך הבחינה המופיע להלן לבין התאריך המופיע באתר תאריכי בחינות, נא להודיע על כך לרכזת בחינות במזכירות הפקולטה.

תאריכי בחינות מועד מיוחד בקורסי בחירה במדעי הרוח - יש להתעדכן במזכירות המחלקה במדעי הרוח או בקיוסק המידע לבחינות.
​​

בברכת הצלחה בבחינות, 
מירי דוידי, 
רכזת בחינות 

מזכירות הפקולטה למדעי ההנדסה.

​​