ראשי מחלקות ויחידות אקדמיות

שם
  
תמונה
  
מחלקה
  
דוא"ל
  
טלפון
  
מיקום
  
פרופ' בעז רפאליפרופ' בעז רפאליהנדסת חשמל ומחשביםecehead@bgu.ac.il086461334בניין 33, חדר 404
פרופ' אורן שדות​פרופ' אורן שדות​הנדסת מכונותheadmeng@bgu.ac.il086477103בניין 55, חדר 304
פרופ' יואב צריפרופ' יואב צריהנדסה כימיתtsori@bgu.ac.il086477794בניין 59, חדר 314
פרופ' סיגל ברמןפרופ' סיגל ברמןהנדסת תעשיה וניהולiemchair@bgu.ac.il086461795בניין 16, חדר 140
פרופ' גיא מקובפרופ' גיא מקובהנדסת חומריםmakovg@bgu.ac.il086461467בניין 59, חדר 114
פרופ' ארז גלעדפרופ' ארז גלעדהנדסה גרעיניתgilade@bgu.ac.il086472488בניין 63, חדר 111
פרופ' עודד פרגופרופ' עודד פרגוהנדסה ביורפואיתofarago@bgu.ac.il086479830בניין 51, חדר 224
פרופ' חנה רפפורטפרופ' חנה רפפורטהנדסת ביוטכנולוגיהhannarap@bgu.ac.il0747795297בניין 42, חדר 130
פרופ' מאיר קלךפרופ' מאיר קלךהנדסת מערכות תוכנה ומידעkalech@bgu.ac.il0747795112בניין 96, חדר 220
פרופ' רוני שטרןפרופ' רוני שטרןהנדסת תוכנהsternron@post.bgu.ac.il0747795114בניין 96, חדר 222
פרופ' עלוה פלדפרופ' עלוה פלדהנדסה אזרחית וסביבתיתalvpeled@bgu.ac.il086461247בניין 30, חדר 311
פרופ' מרק לסטפרופ' מרק לסטהנדסת נתונים​mlast@bgu.ac.il0747795109בניין 96, חדר 218