הפקולטה למדעי ההנדסה , מחלקותיה ויחידותיה רואות בלימודים לתארים מתקדמים את הדור הבא של חוקרים.ות באקדמיה ובתעשייה.

המלגות מיועדות לעודד אותך להקדיש את מלוא זמנך לסיום הלימודים והמחקר בהצלחה וללא עיכובים.

מוענקות מלגות קיום ושכר לימוד בהתאם לכללי המלגות של האוניברסיטה (לחיצה כאן לקבלת מידע על כללים להענקת מלגות לתלמידי מחקר)​

מחלקות ויחידות הפקולטה יכולות להוסיף תנאים, בהתאם לתקציב העומד לרשותן ולרשות המנחה.

 

מקורות מימון מלגות, בהתאם לתואר:​

תואר שני                                דוקטורט                                בתר דוקטורט

תקציב המחלקה                       תקציב המחלקה                       מענק מחקר של המנחה

מענק מחקר של המנחה             מענק מחקר של המנחהפרטי קשר רכזת מלגות ופרסים


מ​יטל ליפז
דוא"ל: engrelations@bgu.ac.il
טלפון: 08-6477215

​ג'יל צימרמן
דוא"ל: engmilgot@bgu.ac.il
טלפון: 08-6461207​