חוברת_הפקולטה_באנגלית.jpg

​​הפקולטה למדעי ההנדסה החלה את פעילותה באוניברסיטת בן גוריון בנגב בשנה"ל תשכ"ז בלימודי תואר שני במחלקות להנדסה כימית ולהנדסת מכונות. לימודים לתארים גבוהים בפקולטה היוו אבן יסוד של האוניברסיטה.
 
הפקולטה למדעי ההנדסה התפתחה, ביססה את מעמדה האקדמי וחיזקה את קשריה עם התעשייה באזור ותרמה תרומה רבה בתחומי ההוראה והמחקר ובייעוץ לענפי התעשייה בארץ.
 
הפקולטה למדעי ההנדסה מעניקה תואר ראשון, תואר שני ותואר שלישי על פי הפירוט הבא:

 

מחלקה/יחידה/תכנית​תואר 1 – .B.Scתואר 2 – .M.Scתואר 3 – .Ph.D
הנדסת חשמל ומחשבים
V.png 
V.png 
V.png 
הנדסת מכונות
V.png 
V.png 
V.png 
הנדסה כימית
V.png 
V.png 
V.png 
הנדסת תעשיה וניהול
V.png 
V.png 
V.png 
הנדסת חומרים
V.png 
V.png 
V.png 
הנדסה גרעינית
V.png 
V.png 
הנדסה ביורפואית
V.png 
V.png 
V.png 
הנדסת ביוטכנולוגיה
V.png 
V.png 
V.png 
הנדסת מערכות תקשורת
V.png 
V.png 
הנדסת מערכות מידע
V.png 
V.png 
V.png 
הנדסת תוכנה
V.png 
הנדסת בנין
V.png 
         ​V.png
היחידה לניהול והנדסת בטיחות
V.png 
V.png 
היחידה להנדסה סביבתית
V.png 
V.png 
היחידה לאלקטרואופטיקה
V.png 
V.png 
​הנדסת אנרגיה
V.png 

הנדסת מכטרוניקה

 V.png  
          V.png
הנדסת מערכות 

          ​​V.png