הכנה לשלב ב'

 

 יעדי הקורס הכנה רפואת משפחה שלב ב

 יעדי הקורס הכנה רפואת משפחה שלב ב.pdfמסמך .pdf

 מקומה של רפואת המשפחה ברפואה                                                                    

  Presentation                                                                                                      

 

 סדנת משפחה לבוחנים

  Presentation                                                                                                      

 

  דיכאון לאחר לידה                                                                                                   

  Presentation                                                                                                      

 

מסירת בשורות קשות                                                                                               

  Presentation                                                                                                      

                 

גיל אמצע החיים                                                                                                       

  Presentation                                                                                                      

 

  פרישה מהעבודה וזקנה                                                                                           

  Presentation                                                                                                      

                           

  גיל ההתבגרות                                                                                                         

  Presentation                                                                                                                                      

  הדגשים למבנה עבודת המשפחה                                                                            

  Presentation                                                                                                      

                                    

  כלים להערכת משפחה-הכנה למבחן ברפואת משפחה                                            

  Presentation                                                                                                      

                                

  AFA- A Familiy Assessment Tool for Family Medicine (PRACTICE)    

  Article                                                                                                                  

                                     

  DTF- Development Theory of Families                                                     

  Article                                                                                                                  

  FAQ- Five Areas of Questioning to Promote a Family                           

  Article                                                                                                                  

                                

  FOP- Family Oriented Primary Care                                                           

  Article                                                                                                                  

 

PIH- Psychological Influences on Health          

 Article

 TFI- The Family in Israel                                                                                  

  Article

                                                                                                                  

  UGC- Using Genogram Clinically                                                                 

  Article                                                                                                                  

                                                                                                                      

  Culture, Illness, and Care                                                                               

  Article                                                                                                                  

                                                                 

  Five levels of primary care involvment with families                               

  Article1    Article2                                                                                              

                                         

  Using Triangulation Concepts to Understand the Doctor-Patient-Family Relationship        

  Article                                                                                                                  

                                           

  Does the Family APGAR Effectively Measure Family Functioning? 

  Article                                                                                                                  

                                                           

   הקשבה מקצועית- הסיפור ברפואה ראשונית (Narrative)                                     

  Article1        Article 2                                                                                         

                                            

  Assessment of Family Function                                                                    

  Article                                                                                                                  

                                          

  Chronic Illness and the Life Cycle:A Conceptual Framework               

  Article                                                                                                                  

                                             

  Interviewing When Family Members are Present                                      

  Article                                                                                                                  

                                             

  The soft Touch: Teaching "Families" in a Family Practice Residency Diploma Program.    

  Article                                                                                    

  PRACTICE- A Family Assessment Tool for Family Medicine                

  Article                                                                                                                  

                                                              

  The Family in Family Practice: Is It a Reality?                                           

  Article                                                                                                                  

                                                  

  The developmental challenges of chronic illness                                   

  Article                                                                                                                  

                                          

  Family assessment instrument                                                                   

  Article                                                                                                                  

                                          

חוברת של פרופ' יודפת בנושא כלים להערכת משפחה                                          

  Article                                                                                                                  

המודל ההתפתחותי                                                                                              

  PPT                                                                                                                     

 

לכידות והסתגלות- אולסון                                                                                    

  PPT                                                                                                                     

 

הסתגלות והתאמה של משפחה למצבי לחץ                                                          

  PPT                                                                                                                     

מבנה בחינה שלב ב' משפחה                                                                                

  PPT                                                                                                                     

 

דוגמא לשאלה לבחינה שלב ב' משפחה                                                                

  PPT                                                                                                                     

                             

  מאמר של גבריאל סמילקסטיין   

   PPT   

                            

  דוגמא לשאלה לבחינה שלב ב' משפחה-התמודדות עם מחלה סופנית                  

  PPT                                                                                                                     

                               

  דוגמא לשאלה לבחינה שלב ב' משפחה-ילד עם מחלה כרונית                              

  PPT                                                                                                                     

                                

 מצגת מודלים                                                                                                        

  PDF        DOCX                                                                                                  

                            

  זכויות סוציאליות                                                                                                   

  PPT                                                                                                                     

             

  Assessment of Family Function                                                                 

  PPT                                                                                                                     

                               

  Transference Phenomena in Medical Practice: Being Whom the Patient Needs      

  PPT                                                                                                                     

             

Laws regarding family medicine

link                                                                                                                                                                         

      2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations

link

 

הנחיות האיגוד הקרדיולוגי לפעילות גופנית למנית מחלות לב וכלי דם 2012

link 

 

הנחיות ESC 2012 למניעה טיפול במחלות לב וכלי דם

 link

 

 American Diabetes Assocoation  עדכון 2013

הנחיות

 

 הנחיות אירופאיות לטיפול ביל"ד 2013

הנחיות

 

A Pragmatic View of the New Cholesterol Treatment Guidelines

link