הכנה לשלב א

קורס ההכנה לשלב א' בנוי ממבחן פתיחה ושני מבחני סיכום ובניהם מבחנים בתחומים שונים.

מפגשי הליבה בנויים ממבחן אותו פותרים הנבחנים עפ"י לוח זמנים הדומה לזה המוקצב בבחינת שלב א' ולאחר מכן פותרים יחדיו את השאלות תוך התייחסות למסיחים הנכונים והלא נכונים כאחד וזאת תוך התייחסות ל"גישה לפתרון שאלות אמריקאיות".

הקורס כולל 2 מפגשים מסכמים בנושא סטטיסטיקה (נושא שחוזר על עצמו מידי שנה בבחינה).הקורס אינו מתיימר להוות תחליף ללימוד החומר – לכך אין תחליף... אך בהחלט בנוי כך- שניתן ללמוד את החומר הרלוונטי לקראת כל מפגש, כך שהבחינה בכל מפגש תהיה בחינת סיכום באותו נושא.

 

 
חומר: