​​פרס לימודים לתלמידי מחקר מצטיינים

The SIDEER Environmental Excellence Award

המועמדים יהיו תלמידי מחקר הלומדים במסגרת אחת מתוכניות הלימודים ב-AKIS ומשוייכים לאחת ממחלקות המכון, כאשר בעת לימודיהם הראו הישגים יוצאי דופן ופוטנציאל לקריירה מחקרית.

​ההישגים יודגמו ע"י פרסום העבודה בעיתונים מדעיים​ בינלאומיים מובילים, בתרומה משמעותי​ת לפטנט וכדומה.​

​*​​

​בפרסום המחקר יצויין שם המכון במפורש

​*

​תרומת התלמיד למחקר תהיה משמעותית ומרכזית.

​*

​הפרס יכלול תעודת הצטיינות ואפשרות מימון עלויות השתתפות בכנס, קורס, השתלמות וכד', שביכולתם לתרום משמעותית לקידום הקריירה המחקרית של הסטודנט.

​*

​ייעוד התמיכה הכספית יוגדר ע"י התלמיד וילווה בהמלצת המנחים ויו"ר ועדת ההוראה המחלקתית (למסטרנטים) או הוועדה המלווה (לדוקטורנטים).

​*

​התמיכה תהיה בגובה מכסימלי של $1,500 כהחזר הוצאות מוכרות

​*

​​תלמיד יוכל לקבל פרס זה פעם אחת במהלך לימודיו במכון.

​*

איך מגישים מועמדות:

הבקשה מוגשת ע"י המנחה/ים

1. מצרפים קור​ות חיים מעודכנים כוללים רשימת פרסומים מפורטת של המועמד.

2. מצרפים מכתב מהמנחים המפרט את מיוחדות/בולטות הישגי התלמיד.

3. החומר יועבר להילה אלקיים - hilayot@bgu.ac.il​