11 אוג' 2020

בתאריך 10/8/2020 התקיימה הרצאתן  של פרופ' ארנה בראון-לבינסון, חברת סגל וסגנית דיקן בי"ס קרייטמן, ד"ר סארה אבו כף, ראש התוכנית ליישוב סכסוכים וד"ר תהילה קלעג'י, חברת סגל במחלקה לניהול ומדיניות ציבורית. נושא ההרצאה היה "כיצד להעביר מסרים מותאמי תרבות לחברה החרדית והערבית בימי הקורונה". לחוקרות אלה יש היסטוריה של שת"פ מחקרים ומעורבות ועשייה חברתית. 

הרצאתן היא השלישית בסדרת ההרצאות "תקווה ישראלית - בלי מסכות" שהיא חלק מפעילות רחבה שתוכנית 'תקווה ישראלית' מקיימת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחומי הגיוון הייצוג וההכלה של כל באי הקמפוס.​

בחודשים מרץ- אפריל 2020 התפרצה מגפת הקורונה בישראל. בתחילת המגיפה נעשה שימוש בכלים סטנדרטים, של הודעות באמצעי המדיה השונים לכלל האוכלוסייה ללא אבחנה בין קבוצות אוכלוסייה שונות הנבדלות באופיין ובתרבותן. שימוש זה לא נתן מענה מיטבי לגיוס האוכלוסיות השונות במדינה להיענות לקריאות להגן בריאותית על הפרטים החיים במדינה מפני המגיפה.

התובנות אליהן הגיעו החוקרות הן:

  1. יש לגוון את הכלים בהם עושים שימוש
  2. יש לייצר הסברה והנעה המבוססת על בסיס ערכים
  3. הכרה בעובדה שהתייחסות מותאמת תרבות, עשויה לתת מענה מיטבי לגיוס אוכלוסיות מיעוט להיענות למדיניות נדרשת.

מטרתן במחקר: כצוות רב תרבותי, מטרתן היה לאמוד את הפוטנציאל הטמון בפנייה מותאמת תרבות בכל הנוגע למסרים הקשורים בבריאות האישית והציבורית, בעת משבר בריאותי חריף, עבור שתי חברות מיעוט בחברה הישראלית, החברה החרדית והחברה הערבית.

את ממצאי המחקר שתפו החוקרות בהרצאה:​