$$News and Reports$$

28 מרץ 2023

​​​​הקאדי ד"ר איאד זחאלקה הוא תיאולוג, המכהן קאדי בבית הדין השרעי לערעורים ומנהל בתי הדין השרעיים בישראל. 

כמשפטן וכאיש דת, חוקר זחאלקה את התמודדות האסלאם וחוקי השריעה עם המודרנה המציבה אתגרים רבים לחברה המוסלמית, ועם החיים לצד בני דתות אחרות, בעולם ובישראל. הקאדי זחאלקה מרצה באוניברסיטת בר־אילן. פרסם חמישה ספרים; המדריך במשפט השרעי (בערבית), בתי הדין השרעיים הין השיפוט לזהות(בעברית), שריעה בעידן המודרני (בעברית), שריעה בעידן המודרני (באנגלית), אסלאם ושריעה בישראל (בעברית).


בהרצאתו, ד"ר זחאלקה ציטט מהקוראן ואמר כי מצוות הצום היא משותפת לדתות המונוטאיסטיות: אסלם, יהדות ונצרות, לפי דתם ואמונתם, כאשר בצום עלינו להגביר את יראתנו מאלוהים בליבנו ולהתמקד בעשיית הטוב, כדבריו. 

הרצאתו של הקאדי ד"ר איאד זחאלקה התקיימה ב-28/3 במסגרת סדרת ההרצאות 'תקווה ישראלית בלי מסכות'.

​לצפייה בהרצאה: