13 יונ' 2019

בתאריך 11 ביוני 2019 התקיים טקס חלוקת פרס על מחקרים ועבודות גמר העוסקים בתכני  'תקווה ישראלית'- גיוון ושותפות בחברה הישראלית


הטקס התקיים במסגרת הסמינר המחלקתי של המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, שם לומדים הזוכים.

הוועדה להוראה ומחקר מכווני גיוון באוניברסיטה קיבלה מועמדויות רבות והחליטה על שני זוכים עזריקם עמרם ונועה פני- גיל.

עזריקם עמרם זכה על מחקרו: "אוכל, תרבות וזהות במרחבים ציבוריים בכפר קאסם"נועה פני- גיל זכתה על מחקרה: "ארגון רבני צהר- פתח להנהגה אורתודוכסית חדשה?"הטקס התקיים במעמד פרופ' יבחר גנאור, יו"ר ועדת ההיגוי 'תקווה ישראלית' ועו"ד ורד סרוסי כ"ץ, ממונה מוסדית בתוכנית 'תקווה ישראלית'