מודל התקצוב של ות"ת מורכב משני מודלים עיקריים: מודל ההוראה ומודל המחקר. בעוד מודל ההוראה הינו מודל אבסולוטי, שבמסגרתו לכל תחום לימודים יש תעריף קבוע וידוע מראש והאוניברסיטה מקבלת תקציב בהתאם למספר הסטודנטים והתפלגותם בתחומי הלימוד השונים, הרי שמודל המחקר הינו מודל יחסי המקצה לאוניברסיטה תקציב בהתאם לתפוקות המחקר של החוקרים. גובה התמורה ליחידת תפוקת מחקר משתנה משנה לשנה בהתאם לסה"כ תפוקות המחקר של כלל החוקרים בישראל. לפיכך חלקה היחסי של האוניברסיטה במודל המחקר מושפע מביצועיהן של יתר האוניברסיטאות בישראל. בנוסף, שתי האוניברסיטאות המובילות בכמות הפרסומים והקרנות התחרותיות פר חבר סגל מקבלות בונוס של 20% אשר בא על חשבון האוניברסיטאות האחרות.

הנתונים מלמדים כי תפוקת המחקר של החוקרים בישראל (הכוללים מענקי מחקר; פרסומים ומס' דוקטורנטים) הולכת וגדלה מדי שנה. לפיכך על מנת להגדיל את חלקה של האוניברסיטה במודל המחקר נדרשים חוקרי האוניברסיטה להגדיל את תפוקות המחקר שלהם בשיעור גבוה משיעור הגידול הממוצע בישראל.

להלן מוצגים ניתוחים פר חבר סגל בחתך אוניברסיטאות ותחומי ידע עיקריים.

מניתוחים אלה ניתן ללמוד על מיקומנו ביחס לשאר האוניברסיטאות, על תחומי הידע החזקים יותר והחזקים פחות, וכן תחומי הידע בהן מאמץ נוסף יכול להביא לגידול מהותי בהכנסות האוניברסיטה עקב התגמול בגין מצוינות מחקרית לשני המוסדות המובילים.

כמו כן מצורפים לשימושכם קבצי הנתונים, כפי שהתקבלו מות"ת, ואשר על בסיסם בוצעו הניתוחים. 

גישה לקבצים מתאפשרת לאחר הזדהות ארגונית (שם משתמש וסיסמה).
במידה וקבצי האקסל לא נפתחים יש לשמור את הקובץ בשם לפני הפתיחה.


למעוניינים להעמיק ידיעותיהם לאופן בו מתקצבת ות"ת את האוניברסיטאות,
להלן הסבר אודות מודל הפרסומים וקובץ דגשים נוסף: 

הסבר אודות מודל הפרסומים

תובנות מתהליך בדיקת פרסומים לשנת 2019

 

להלן הסברים והבהרות נוספות הניתנו ע"י ות"ת: 

מודל התקצוב באתר המל"ג 

רכיב הפרסומים במודל התקצוב של ות"ת – הסברים והבהרות + נספח

​ ​

קבצי נתונים

הצג הכל
הסתר הכל