ניהול התקציב הרגיל של האוניברסיטה.
תיאום, ריכוז והכנת התקציבים של כלל יחידות האוניברסיטה.
בנייה והגדרת שיטות תמחור לפעולות, תוכניות לימודים וליחידות האוניברסיטה בתחום התקציב הרגיל.
הכנת התקציב, בתיאום ודיווח מול ות"ת.
הקצאת התקציב והמשאבים.
ביצוע מעקב ובקרה תקציבית שוטפים, כולל דוחות חריגים ודיווח תקופתיים.
טיפול בשינויים ועדכונים בתקציב, אישור פעולות תקציביות, העברות תקציביות וכו'.
ריכוז ותיאום הדיווחים השוטפים לגורמי פנים וחוץ.
איסוף, מיון, ניתוח מידע תקציבי והכנת חוות דעת מקצועיות.
ביצוע בדיקות התכנות, ניתוחים כלכליים ותכניות עיסקיות, וביצוע בדיקות כלליות.
הגשת המלצות לפיתוח תמידי של שיטות וכלי תקצוב ובקרה.