• מתי יש לבצע העברה פנימית ומתי יש לבצע העברה תקציבית?
  התוצאה של העברה פנימית והעברה תקציבית היא העברת כסף מסעיף תקציבי אחד לסעיף תקציבי אחר, אולם קיים הבדל בין שני סוגי ההעברות:
  בהעברה תקציבית אנו מעבירים תקציב המהווה מקור מימון לרישום הוצאה בסעיף אחר.
  בהעברה פנימית אנו מעבירים את רישום הביצוע (ההוצאה) לסעיף תקציבי אחר.
   דוגמאות לשימוש בהעברה תקציבית ופנימית

 • מהו​ מועד הגשת התקציב ?
  תקציב רגיל:
  במהלך חודש מרץ הקודם לשנה המתוקצבת, מופצות לכל ראשי היחידות באוניברסיטה בקשות להגשת תקציב.
  בקשת התקציב מועברת לאגף תתו"כ עד לתחילת חודש מאי

  תקציב מיוחד:
  במהלך חודש מאי הקודם לשנה המתוקצבת, מופץ קול קורא לדיקנים, ראשי מנהל הפקולטות ומנהלי פרויקטים פעילים
  המפרט את לוחות הזמנים להגשת הצעות התקציב.
  במהלך השוטף של שנת התקציב, נפתחים פרויקטים שהצעתם מוגשת שלא במסגרת הקול הקורא.
  לוחות הזמנים להגשת התקציב נקבעים בהתאם למועד פתיחת הפרויקט.