​​​רמי לוי, רמ"ד התקציב הרגיל 
טלפון: 08-6461703   פקס: 08-6472996
דוא"ל : ramilevi@bgu.ac.il
 

אדווה בורנשטיין, כלכלנית
טלפון: 08-6479371 פקס: 08-6472996 
דוא"ל: advabr@bgu.ac.il

תחומי אחריות: הפקולטה למדעי הטבע, הפקולטה לניהול, לשכת סגן נשיא לקשרי חוץ, לשכת מבקר האוניברסיטה, המחלקה לקשרי ציבור, המחלקה לפרסומים ודוברות, מחלקת תורמים ושוחרים, ספרייה, אגף כספים ואספקה, מחלקת ארגון ושיטות, אגף תכנון תקצוב וכלכלה
 

כלכלן או כלכלנית (לא מאויש)
טלפון: 08-6461705 פקס: 08-6472996
דוא"ל: 

תחומי אחריות: הפקולטה למדעי הרוח והחברה, בית ספר למח וקוגניציה, מכון ננוטכנולוגיה ע"ש אילזה כץ, מכון לאומי לביוטכנולוגיה,  מכון הקשרים לחקר הספרות, הרשות למחקר ופיתוח, ס. נשיא ודיקן למו"פ, קריית ברגמן, אגף בינוי ואחזקה, יחידת השיווק, לשכת הנשיא
 

דנה איפרגן, כלכלנית
טלפון: 08-6461819 פקס: 08-6472996
דוא"ל: danagrif@bgu.ac.il

תחומי אחריות: הפקולטה למדעי ההנדסה, אגף תפעול, אגף משאבי אנוש, מנכ"ל, ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן, מחלקת ביטחון, יועץ משפטי, היחידה לקליטה ואירוח, טיפול במלגות,


כלכלן או כלכלנית (לא מאויש)
טלפון: 08-6477705 פקס: 08-6472996
דוא"ל:

תחומי אחריות:  הפקולטה למדעי הבריאות, אגף מחשוב ומערכות מידע, קמפוס אילת, המכונים לחקר המדבר, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, לשכת הרקטור, מזכירות אקדמית, דיקנאט הסטודנטים, פר"ח, היחידה לפיתוח אקדמי וקידום ההוראה, היחידה לקשרים אקדמיים בינלאומיים