נהלים

כללי

ניהול מבנה וארגון אגף תתו"כ
תקורה והיטל גיוס תרומות - נדרשת הזדהות - נא לכתוב בשם המשתמש: your_username@bgu-users

התקציב הרגיל

ניהול ההתקציב הרגיל ובקרתו 
נדרשת הזדהות - נא לכתוב בשם המשתמש: your_username@bgu-users

תקציב מיוחד

פתיחת תקציבים מיוחדים וניהולם 
נדרשת הזדהות - נא לכתוב בשם המשתמש: your_username@bgu-users
 
 

הנחיות

לצפייה בדף המידע נדרשת הזדהות עם שם משתמש וסיסמא ארגוניים
( ללא bgu-users )


תקציב רגיל

הנחיות להגשת תכנית אקדמית חדשה
נספח תקציבי תכנית אקדמית חדשה
מודל הפרסומים של ות"ת 

תקציב מיוחד

קול קורא להגשת בקשות לפרויקט 

 

טפסים

לצפייה בדף המידע נדרשת הזדהות עם שם משתמש וסיסמא ארגוניים
( ללא bgu-users )

התקציב הרגיל

תהליך הוספת תעריפים לתפנית
פורמט לבניית תעריפון
הסבר על שאילתת פריטים לא להזמנה בתפנית