נה​לים


כללי

ניהול מבנה וארגון אגף תתו"כ
​תקורה והיטל גיוס תרומות - נדרשת הזדהות - נא לכתוב בשם המשתמש: your_username@bgu-users

התקציב הרגיל

ניהול ההתקציב הרגיל ובקרתו 
נדרשת הזדהות - נא לכתוב בשם המשתמש: your_username@bgu-users

תקציב מיוחד

​פתיחת תקציבים מיוחדים וניהולם 
נדרשת הזדהות - נא לכתוב בשם המשתמש: your_username@bgu-users
 
 

הנחי​ות

לצפייה בדף המידע נדרשת הזדהות עם שם משתמש וסיסמא ארגוניים
( ללא bgu-users )


תקציב רגיל

הנחיות להגשת תכנית אקדמית חדשה
נספח תקציבי תכנית אקדמית חדשה
מודל הפרסומים של ות"ת 

תקציב מיוחד

קול קורא להגשת בקשות לפרויקט 

 

טפ​​סים

לצפייה בדף המידע נדרשת הזדהות עם שם משתמש וסיסמא ארגוניים
( ללא bgu-users )

התקציב הרגיל

תהליך הוספת תעריפים לתפנית
פורמט לבניית תעריפון
הסבר על שאילתת פריטים לא להזמנה בתפנית