​​​​​עיונים 39 - חזית.jpg

רשימת משתתפיםיחסי חוץ          

דוד טל, בין ראליזם לאידאליזם בחקר יחסי ישראל וארצות הברית                                   

צבא ומשטרה   

עמית חכם, קיבוץ ניצנים במלחמת העצמאות: ההיבט האנושי                                          

עודד רון ונעמי לבנקרון, מאבק הממסד נגד הפעלת כוח משטרתי פסול בעשור הראשון למדינת ישראל ​                                                                                    

דת וחילון          

דרור ינון, האם החילונים דתיים? עיון ביקורתי ב'פוסט-חילוניות' בשיח הישראלי                 

טלי פרקש, גבריות ושוליות של סטודנטים חרדים 'מודרניים' בחברה החרדית ובסביבה האקדמית    

יצחק דהן, ההבניה הקהילתית של קריית הבבא סאלי בנתיבות                                           

שמואל בהט, העיצוב של רחבת הכותל המערבי והדיון בהר הבית אחרי איחוד ירושלים​        

קולנוע

גיורא גודמן, הצנזורה על סרטי קולנוע ערביים במדינת ישראל, 1967-1948                           

שנות המנדט     

גור אלרואי, פגישת חיילי הגדוד העברי ה-39 עם יהודי ארץ ישראל בתקופת המנדט               

גליה השרוני ואסף זלצר, חקר נוף השמע ביישוב: המקרה של הספר הלבן, 1939​