​​​כריכת הגיליון 


חוץ ו​​​​​ביטחון

דן נאור, האם כל הדרכים הו​בילו אל בירוּת? המדיניות ה'לבנונית׳ של מנחם בגין, 1982-1977

אהרון קמפינסקי, יחסו החצוי של השר זבולון המר לתהליך השלום עם מצרים 

 

חב​​רה

אורי כהן, חסימת הנתיב החברתי באוניברסיטה הפתוחה: מוסדות הניהול והמועצה להשכלה גבוהה, 1987-1974

רם יהושע אדוט, אבא עובד, אימא מפרנסת: דמויות ההורים ודמות ה'עצמי׳ בסיפורי חיים של מזרחים וערבים בני ׳דור המוביליות הראשון'

דבורה ברנשטיין וטליה פפרמן, מחיפה לברלין: בורגנות יהודית ממוגדרת בפלשתינה־א"י בתחילת המאה ה־20

 

תרבו​​ת וחינוך

רועי וינטרוב, הוראת ההיסטוריה בחינוך הממלכתי־דתי בפתח העשור השמיני לישראל: סיפור אחר? סיפורים אחרים!

יאיר זלטנרייך, עיצוב תרבות מגויסת: ספר מאורעות תרצ"ו וקובץ 'השומר'

 

הכנ​סת

עופר קניג וחן פרידברג, האם הכנסת משקפת את החברה הישראלית? תמורות בפערי ייצוגיות, 2019-1977

טל לנטו, מתחת למכ"ם: אי־אמון קונסט​​רוקטיבי בישראל