​​  • כשמשנים פרספקטיבה - מגלים עולמות

  • אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, סרטון תדמית

  • קורס שיפור ושימור אלמוגים - קמפוס אילת

  • בית הספר לקיימות ושינויי אקלים

  • Ben-Gurion University of the Negev - We've Only Just Begun