​​​המחלקה לפרסומים ודוברות
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
באר-שבע 84105
פקס: 08-6472803


אסנת איתן, מנהלת המחלקה לפרסומים ודוברות
08-6461753
osnate@bgu.ac.il נעה פישרמן, רכזת​ מחלקה
08-6477205
noafis@bgu.ac.ilאמיר רוזנבליט, דובר האוניברסיטה
08-6461802
rosenbli@bgu.ac.ilהילה שנהב, פרסומים
08-6461283
shenhavh@bgu.ac.il אילנה צ'יפמן, פרסומים
08-6461755
elanachp@bgu.ac.ilחיים זלקאי, עורך עיתון האוניברסיטה אב"ג
08-6461281
zalkai@bgu.ac.ilדני מכליס, צלם האוניברסיטה
08-6461758
photo@bgu.ac.ilג'קלין ווטסון-אלון, עורכת אנגלית ומתרגמת
08-6472135
jwa@bgu.ac.il


אנדרו פרידמן, ממונה על פרסומי תקשורת זרה
08-6428679
andrewfr@bgu.ac.il​ גיל בן יוסף, עוזר לדובר
08-6428770
hadover@bgu.ac.il