​​​המחלקה לפרסומים ודוברות
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
באר-שבע 84105
פקס: 08-6472803
אסנת איתן, מנהלת המחלקה לפרסומים ודוברות
08-6461753
osnate@bgu.ac.il 

נעה פישרמן, רכזת​ מחלקה
08-6477205
noafis@bgu.ac.il

שמואל דברת, דובר האוניברסיטה

08-6461802
dovrat@bgu.ac.il


הילה שנהב, פרסומים
08-6461283
shenhavh@bgu.ac.il 

אילנה צ'יפמן, פרסומים

08-6461755
elanachp@bgu.ac.il


חיים זלקאי, עורך עיתון האוניברסיטה אב"ג

08-6461281
zalkai@bgu.ac.il


דני מכליס, צלם האוניברסיטה

08-6461758
photo@bgu.ac.il

ג'קלין ווטסון-אלון, עורכת אנגלית ומתרגמת

08-6472135
jwa@bgu.ac.il

אהוד ציון וולדקס, ממונה על פרסומי תקשורת זרה
08-6428679
ezw@bgu.ac.il​ 

גיל בן יוסף,
עוזר לדובר
08-6428770
hadover@bgu.ac.il