​​​המחלקה לפרסומים ודוברות עומדת לרשות כל אנשי האוניברסיטה ומעניקה תמיכה מקצועית בהפקת פרסומים וחומרים תדמיתיים ובקישור בין חברי הסגל והסטודנטים לבין נציגי התקשורת. 

המחלקה מפיקה פרסומים וסרטים המספקים חדשות ומידע מעמיק על כל תחומי הפעילות של האוניברסיטה –  במחקר, בהוראה ובקהילה. 

המחלקה מופקדת גם על ניהול אתר האינטרנט של האוניברסיטה באנגלית.


​​