​​
חיים זלקאי, עורך עיתון האוניברסיטה אב"ג

08-6461281
zalkai@bgu.ac.il

'אבג' הוא העיתון הרשמי של אוניברסיטת בן-גוריון. הוא מופץ ב-5000 עותקים ומופיע שש פעמים בשנה.
תחומי הסיקור של העיתון נוגעים לפעילותה האקדמית של האוניברסיטה, תוך שימת דגש על עבודתם המדעית של חוקריה בכל הפקולטות.
מקום נרחב בעיתון מוקדש לתיעוד פעילויות סטודנטיאליות למען הקהילה ולתיאור אירועים שונים מהווי הקמפוס.

'אבג' מחולק לסטודנטים, לעובדי האוניברסיטה (חברי הסגל האקדמי ואנשי הסגל המינהלי והטכני), ולבוגריה.
ברשימת התפוצה של העיתון מופיעים גם חברי חבר הנאמנים, תורמים ושוחרים, בארץ ובחו"ל, ועיתונאים.

במהדורה המקוונת של העיתון הוכנס לאחרונה חידוש, בצורת סרטי וידיאו המנציחים חלק מן הכתבות.

לעיתון האוניברסיטה אב"ג


​מערכת העיתון פתוחה להצעות ויוזמות חדשות.

המעוניינים לפרסם ידיעות או לשתף אותנו במידע שעשוי לרתק את ציבור הקוראים יוכלו ליצור איתנו קשר
בטלפון : 08-6461281 פקס: 6477674
דואר אלקטרוני: zalkai@bgu.ac.il