הילה שנהב, פרסומים בעברית

08-6461283
shenhavh@bgu.ac.il


אילנה צ'יפמן, פרסומים באנגלית

08-6461755
elanachp@bgu.ac.il​


מדור פרסומים אחראי על כתיבה, תרגום, עריכה והפקה של חוברות, תעודות, עלוני פרסום, הזמנות ומודעות.

אנו מפיקות את דו"ח הנשיאה, המופץ לתורמים, לשוחרי האוניברסיטה בארץ ובעולם, לחברי חבר הנאמנים, לחברי סגל אקדמי ולאורחים.

אנו נותנות שירות למחלקה לקשרי ציבור (במיוחד לקראת מושב חבר הנאמנים ויום בן-גוריון), ללשכת הנשיא, למחלקת תורמים ושוחרים ובמידת האפשר גם ליחידות אחרות באוניברסיטה.

ניתן לפנות אלינו בבקשות להגהה, עריכת טקסטים וייעוץ בהפקת דברי-דפוס.