​​
הילה שנהב, פרסומים בעברית
08-6461283
shenhavh@bgu.ac.il

אילנה צ'יפמן, פרסומים באנגלית
08-6461755
elanachp@bgu.ac.il​


מדור פרסומים אחראי על כתיבה, תרגום, עריכה והפקה של חוברות, תעודות, עלוני פרסום, הזמנות ומודעות.

אנו מפיקות את דו"ח הנשיא, המופץ לתורמים, לשוחרי האוניברסיטה בארץ ובעולם, לחברי חבר הנאמנים, לחברי סגל אקדמי ולאורחים, וכלל החומרים הנדרשים לאגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים, לרבות למושב חבר הנאמנים ויום בן-גוריון. 

ניתן לפנות אלינו בבקשות להגהה, עריכת טקסטים וייעוץ בהפקת דברי-דפוס.