02 אפר' 2017

 

9783319415093.jpgספרם של פרופ' עמית שכטר וד"ר נעם תירוש מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב נבחר כאחד משני הספרים הראויים לפרס הספר המצטיין מטעם האגודה הישראלית לתקשורת לשנת תשע״ז.
 
ועדת הפרס, בראשותו של פרופ׳ הלל נוסק, קבעה כי הספר:A JUSTICE–BASED APPROACH FOR NEW MEDIA POLICY: IN THE PATHS OF RIGHTEOUSNESS - מהווה תרומה חשובה למדף הספרים של חקר מדיניות התקשורת בישראל.
 
בדברי ההנמקה להענקת הפרס, כתבה הועדה: "תחום מחקר זה המשלב משפט ותקשורת, למרות חשיבותו למפת התקשורת המשתנה באופן תזזיתי בישראל,  לא זכה לריבוי של מחקרים. המחקרים הקיימים ברובם הגדול באים מתחום מדע המדינה, משפטים וניהול וגם בהיבט זה בולט הספר כפרי של עבודת מחקר עם ידע משפטי מצד אחד, אך הממוקדת בתחום  הדעת של תקשורת לא פחות מאשר התחומים האחרים הרלוונטיים מצד שני" . 
 
הספר מציע מספר מושגי מפתח באמצעותם ניתן ליצור הבחנות ממוקדות יותר בין ״מדיה חדשים״ (מדיה מבוססי מחשב) ומדיה ותיקים (מודרניים). ההבחנות שיוצרים הכותבים מהווים בסיס לדיון ביקורתי הנוגע לעקרונות העומדים בליבה של  מדיניות תקשורת ההמונים בעולם המערבי. תרומתו הגדולה של הספר היא הצגת אלטרנטיבות למדיניות מדיה עכשווית המתייחסות לתמורות רגולטיביות הנחוצות בעידן דיגיטלי. חשיבה מחודשת על חיוניתה של אסדרת מדיה כיום והקווים שיכולים (או צריכים) להנחות אותה היא תרומה מהותית להבנת סביבת המדיה החדשה בכלל  ועקרונות מנחים למדיניות תקשורת בפרט. 
 
"בשל השילוב  בין  תיאוריה וניסיון במדינות אחרות עם  ניתוח ביקורתי של המציאות בישראל והמלצות לאסדרה של התקשורת בישראל הספר מציע לחוקרים, למורים, לסטודנטים וגם לפוליטיקאים ידע והבנה ומעשיר את מדף הספרים באופן נגיש בהיר וברור – מצאנו את ספרם של שכטר ותירוש ראוי לפרס הספר המצטיין של האגודה לשנת תשע״ז", נאמר בהחלטת הועדה.
 
ספר נוסף שנבחר כמצטיין הוא: The age of Sharing מאת ניקולאס ג׳ון
 
על חברי הועדת הפרס, לצדו של פרופ' נוסק, נמנו פרופ׳ אלי אברהם, ד״ר מתן אהרוניד״ר תמר אשוריד״ר דוד לוין וד״ר עידית מנוסביץ.