$$News and Reports$$

12 ספט' 2011

 

אופטימיות גבוהה קשורה בקשר חיובי להישגים גבוהים יותר רק בקרב הנשים, ואילו גברים אופטימיים נטו לקבל ציונים נמוכים יותר בממוצע בהשוואה לחבריהם הפסימיים. עם זאת, בקרב סטודנטים מצפוניים יותר אכן נמצא קשר חיובי בין אופטימיות ובין ביצוע

מחקר חדש שבדק השפעות של מגדר ומצפוניות על ביצוע אקדמי, מצא כי אופטימיות גבוהה קשורה בקשר חיובי להישגים גבוהים יותר רק בקרב נשים, ואילו גברים אופטימיים נטו לקבל ציונים נמוכים יותר בממוצע בהשוואה לחבריהם הפסימיים. עם זאת, בקרב סטודנטים מצפוניים יותר, אכן נמצא קשר חיובי בין אופטימיות ובין ביצוע.
במילים אחרות, המצפוניות "הגנה" על הגברים האופטימיים מפני נזקי האופטימיות הנאיבית (בעלי התפיסה "לי זה לא יקרה"). האופטימיות שלהם הובילה אותם אולי לחגוג בפאב עד אמצע הלילה אך לא לשולחן הכתיבה.

 

המחקר, שנערך על-ידי הדוקטורנטית תמר איצקסון, בהנחייתה של פרופ' איילה מלאך-פיינס, דיקנית הפקולטה לניהול על-שם גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובשיתוף עם פרופ' אורן קפלן מבית הספר למנהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למנהל, בדק את הקשר בין אופטימיות, מצפוניות וביצוע אקדמי בקרב 174 סטודנטים וסטודנטיות לתואר ראשון בניהול. הסטודנטים מילאו שאלוני אישיות שכללו שאלות שהעריכו את רמת האופטימיות והמצפוניות שלהם. לאחר כחצי שנה הוערכו הביצועים האקדמיים של הסטודנטים על סמך ממוצע הציונים הסופי בתום השנה.

 

מחקרים רבים בתחום של הפסיכולוגיה החיובית הדגימו את השפעתה המטיבה של  אישיות אופטימיות על בריאות גופנית ונפשית, כמו גם על ביצועים באופן כללי. עם זאת, כאשר בוחנים את הקשר בין אופטימיות וביצועים אקדמיים מוצאים יתרונות בצד חסרונות. אחת הבעיות נגרמת מ"אופטימיות יתר", שהיא תפיסה בלתי ריאלית של המציאות ובצידה ביטחון יתר ונטייה לקחת סיכונים, העשויים להוביל בסופו של דבר לפגיעה בביצועים.

 

מה יכול להגן מפני סיכונים אלו? מהן ההשלכות האפשריות של המחקר?

לדברי החוקרת, אופטימיות עשויה לשמש כמשאב חיוני עבור נשים ולסייע להם להגיע להישגים אקדמיים טובים יותר. לעומת זאת, בקרב גברים, אופטימיות משמשת כחרב פיפיות: אופטימיות משתלמת רק בקרב גברים בעלי תכונת אישיות של מצפוניות גבוהה ובכך מגנה עליהם מסיכונים של ביטחון יתר. החוקרים ממליצים כי תכניות התערבות, שמטרתן לקדם את הישגיהם האקדמיים של סטודנטים יגלו רגישות להבדלים מגדריים ואישיותיים (כגון מצפוניות).