$$News and Reports$$

06 ינו' 2014
 
music.PNG

ד"ר עידית סולקין, מהמחלקה לתקשורת וד"ר וורן ברודסקי, מהמחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן-גוריון, מצאו כי ניתן להשתמש במוסיקה המתבססת על צלילים והבהרות הידועים גם כשפה אוניברסאלית של תינוק במכשירים אלקטרוניים ובכך גם לתרום להיבטים רבים בהתפתחות הילד, כמו גם לקשר הרגשי של ההורה עם ילדו.
 
כיום, בכל בית בו יש עולל קטן, יש גם מרצדת, צעצוע שנתלה מעל למיטת התינוק, בעל דמויות מסתובבות והוא משמיע מוזיקה (מובייל). השימוש במכשיר האלקטרוני מגיע לרוב כתחליף לשירי הערש ששר ההורה לילד. לשירים אלו כאמור יש ערך התפתחותי עבור העוללים. כך שלמעשה השימוש במכשיר האלקטרוני גם מונע או מקצר את האינטראקציה בין המבוגר לילד, ולא פחות חשוב מכך, המוסיקה שבמכשיר אינה קשורה או מותאמות להתפתחות הילד ולכן אין לה שום תרומה עבורו.
 
היות ובמציאות האלקטרונית כיום השימוש באביזרים אלקטרונים נפוץ כתחליף פרקטי לאינטראקציה בין מבוגרים וילדים יצרו החוקרים ז'אנר מוזיקלי חדש: "שירים פארא לינגוויסיטים". שירים אלו מאפשרים ביצוע בכל תרבות ללא הקשר לשפה המדוברת, שכן הם בנויים מהבהרות ועיצורים ראשוניים שמפיקים תינוקות ופעוטות בכל העולם באופן טבעי.
 
השירים בנויים בשפת התינוקות האוניברסאלית. הם קלים מאוד לביצוע גם בגיל מאוד צעיר. בנוסף, בכתיבתם ובהלחנתם נלקח בחשבון הצורך שהם יהיו מאוד נוחים לשירה וקליטים - ואכן התגובות שהתקבלו לאחר השמעתם היו שההורים חשבו לבצע אותם עם ילדיהם גם ללא השימוש במובייל. "באופן זה אנחנו מקנים להורה/למבוגר המטפל נכסים מוסיקליים שיכולים לשמש אותו באינטראקציות מוסיקליות עם ילדו הצעיר - שימוש שתורם להיבטים רבים בהתפתחות הילד וגם לקשר הרגשי של ההורה עם ילדו" קובעים החוקרים.
 
יחד עם זאת, ז'אנר זה אינו שולל את השימוש במכשיר אלקטרוני, אלא הופך את השימוש במכשיר ליותר מותאם להתפתחות הילד, כך שהסיטואציה היומית של השמעת מוזיקה דרך מובייל אוDVD  או כל אמצעי אלקטרוני אחר הופכת לפלטפורמה בעלת פוטנציאל לגרות את הילד להפיק מבעים קוליים ולבצע את השירים, דבר שלדעת החוקרים יכול לתמוך ולקדם את התפתחותו השפתית.