$$News and Reports$$
17 נוב' 2015

​"טחנת החיים" בעריכתם של פרופ' יגאל שוורץ והדוקטורנטית, מוריה דיין קודיש מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מאגד קובץ סיפורים מאת יצחק שמי.

נוסף על כל סיפוריו שכבו פורסמו, סיפור אוטוביוגרפי שלא פורסם מעולם וכמה מרשימותיו העיתונאיות והספרותיות המשובחות. את הספר חותמת אחרית דבר מקיפה של פרופ' יגאל שוורץ וד"ר יצחק צרניק.
 
הספר טחנת החיים הוא הספר הראשון הרואה אור בסדרה רטרו, פרי שיתוף פעולה בין  מכון הֶקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית לבין הוצאת כנרת זמורה דביר, בעריכת פרופ' יגאל שוורץ ומוריה דיין קודיש.
 
רטרו היא סדרת ספרים של סופרים עבריים מהעבר הרחוק והקרוב, הכוללת כתבים שפורסמו אך לא כונסו בספר, מהדורות חדשות של ספרים, וכן כתבים שמתפרסמים לראשונה.
mill-retro.png