$$News and Reports$$

04 יונ' 2012

 
פרופ' מוטי הרשפרופ' מוטי הרשקוביץ ופרופ' מירון לנדאו קוביץ, העומד בראש יוזמת האנרגיה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ופרופ' מירון לנדאו ממרכז בלשנר לקטליזה תעשייתית באוניברסיטה, זכו במענק יוקרתי של הקרן לפיתוח אנרגיה חלופית בישראל (I-SAEF) בסך של כ- 200,000 דולר לשלוש שנים
 

פרופ' מוטי הרשקוביץ, סגן הנשיאה ודיקן למחקר ופיתוח באוניברסיטת בן- גוריון בנגב, יחד עם פרופ' מירון לנדאו מהמחלקה להנדסה כימית ומרכז בלשנר, זכו למענק יוקרתי מהקרן הפילנטרופית (I-SAEF), עבור פיתוח פורץ דרך להפקת דלקים נוזליים מתחדשים בסך כ-200.000 דולר לשלוש שנים.

 

פרופ' הרשקוביץ: "מחקרנו מתוכנן לקבוע את הייתכנות של מערכות קטליטיות מבוססות על ברזל בביצוע הידרוגנציה (תהליך כימי שבו נעשה שימוש במימן) של פחמן דו-חמצני  לדלק סילוני. שיפור הקטליזטורים (זרזים) יחד עם טיפול אופטימלי בסוג הריאקטור ותנאי התהליך יובילו לביצועים משופרים, שמשמעותם הפקה סלקטיבית של דלק סילוני. הצלחה במחקר הזה, שמהווה חלק מתכנית רחבה יותר, תאפשר בטווח הרחוק (10 עד 20 שנה) יישום מסחרי".

 

פרופ' הרשקוביץ מוביל את יוזמת האנרגיה באוניברסיטת בן- גוריון בנגב, שעוסקת בין היתר בקידום מחקרים להפקת דלקים מתחדשים ממקורות שונים, כגון: פחמן דו-חמצני, מים ואנרגית השמש או ביומסה. כמו כן, כמנהל מרכז בלשנר לקטליזה תעשייתית ופיתוח תהליכים, מתמקד במחקרי דלקים מתחדשים. הוא מחזיק בקתדרה ישראל כהן להנדסה כימית.

 

יצוין, כי אוניברסיטת בן- גוריון בנגב עם הטכניון ומכון וייצמן שותפים במרכז המצוינות בתחום הדלקים הנוזליים המתחדשים.