$$News and Reports$$

21 נוב' 2016

ד"ר סארה אבו-כף, חברת סגל בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב והפסיכולוגית הקלינית הראשונה בחברה הערבית-בדואית בישראל, היא זוכת פרס ההשכלה הגבוהה בקטגוריית החוקר הצעיר.
 
על הזכייה התבשרה ד"ר אבו-כף בשיחת טלפון מיו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ. יש לציין, כי ד"ר אבו-כף הוגשה על-ידי האוניברסיטה כמועמדת יחידה לפרס זה, כאשר יו"ר ועדת הפרסים, פרופ' דן בלומברג, סגן הנשיאה ודיקן למו"פ ופרופ' אנג'ל פורגדור, המשנה לסגן הנשיאה למו"פ הם אלו שהחליטו על הגשת מועמדותה מטעם האוניברסיטה לפרס ההשכלה הגבוהה בישראל, בקטגוריה של חבר סגל צעיר.
ד"ר אבו-כף פיתחה מודל של שירותי בריאות נפשיים, לטיפול בדיכאון בקרב אוכלוסיות פגיעות בהתבסס על מחקריה בקרב החברה הערבית-בדואית. היא אף יזמה תכנית התערבות בקרב סטודנטים בדואים וערבים במוסדות להשכלה גבוהה, המתקשים בהתמודדות עם הלחצים האקדמיים. על פעילותה ומחקרה, נבחרה בשנה שעברה על-ידי שגרירות ארצות הברית בעמאן (ירדן) להיכלל ברשימה של 11 נשים מתחומי המדע השונים כאות כבוד והכרה לתרומתן בתחומי המדע.
זו השנה הראשונה בה העניקה המועצה להשכלה גבוהה את פרסי ההשכלה הגבוהה בישראל, פרסים שיוענקו מעתה בכל שנה. במסגרת זו מוענקים שני פרסים, האחד לאיש אקדמיה ותיק, על סך 50,000 ₪ והשני לחבר סגל צעיר במוסד להשכלה גבוהה, על סך 30,000 ₪. ועדת השיפוט של הפרסים כוללת נציגים מן המועצה להשכלה גבוהה, כמו גם מטעם והוועדה לתכנון ולתקצוב, ובראשה עומדת שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) דליה דורנר.
הפרסים לזוכים לשנת תשע"ו יוענקו בכנס ההשכלה הגבוהה אשר יתקיים ב-29 בנובמבר 2016.
 

 צילום: גרג סולומון