$$News and Reports$$
04 ספט' 2016
ד"ר נביה בשיר, שקיבל את תואר הדוקטור שלו מהמחלקה למחשבת ישראל בטקס שהתקיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בחודש יוני השנה, זכה בימים אלה במלגת משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ע"ש צבי ינאי למשך שנתיים (200 אלף ש"ח) להשלמת התקנת מהדורה חדשה לפירוש רב סעדיה גאון לספר בראשית.

ד"ר בשיר הוא ערבי מוסלמי, יליד סכנין ותושב ירושלים המלמד עתה באוניברסיטת ביר- זית שליד רמאללה. הוא כתב את עבודת הדוקטורט שלו בהנחיית פרופ' דניאל לסקר. אין זו הפעם הראשונה שבשיר זוכה בפרס על הישגיו האקדמיים. בעבר הוא זכה בפרסים ומלגות יוקרתיות לחוקרים מצטיינים בשלב הדוקטורט כגון פרס קרן ישראל-שוויץ, בפרס קרן דן דויד, פרס ע"ש פרופ' נפתלי וידר המנוח, פרס מכון בן צבי למורשת יהדות המזרח, פרס קרן הגליל באנגליה ועוד.

בשנת 2012 הוציא ד"ר בשיר לאור בביירות מהדורה מפורשת של ספר הכוזרי לר' יהודה הלוי  – אחד מספרי היסוד החשובים ביותר של הפילוסופיה היהודית – בערבית. הוא בחר לפתוח את המהדורה במאמר מאת ד"ר אהוד קריניס, שאף הוא עשה את עבודת הדוקטורט שלו במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטה, בהנחיית פרופ' לסקר. 

מפעל התקנת מהדורה ערבית לספר הכוזרי חשף את אחת מיצירות המופת של התרבות היהודית לעולם דובר הערבית וכך השיב אותו למרחב התרבותי בו נוצר (ספר הכוזרי נכתב במקור בערבית-יהודית).
 PHD2016_0438.jpg
ד"ר נביה בשיר בטקס הענקת תואר ד"ר, עם נשיאת האוניברסיטה, פרופ' רבקה כרמי והקטור, פרופ' צבי הכהן