22 פבר' 2017
09:30
-19:00

הקמפוס ע"ש משפחת מרקוס

 

אגודת הפילוסופיה הישראלית

 

 

​10:00-09:30 התכנסות ורישום, כיבוד קל

11:15-10:00 מושב פתיחה, אולם ג'ויה קלייר זוננפלד

ברכות:

חגית בנבג'י, ראש החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הרצאת פתיחה:
 Prof. Sergio Tenenbaum & Prof. Julia Nefsky
(University of Toronto) Extended agency and the problem of diachronic autonomy
 
שאר ההרצאות תתקיימנה בבניין בניין צוקר, גולדשטיין-גורן (72)
בין השעות 19:00-11:30

 

israel-philosophy2017.pdfתוכנית מלאה

 

לשאלות ופרטים נוספים יש לפנות למייל israel.philosophy@gmail.com