$$Events$$

09 מאי 2016
14:00

אולם ברקן, בית מינהל הסטודנטים ע"ש זלוטובסקי (70)

​הרצאתה של אנה ז'לינסקה ,מרכז ז'אק לוב להיסטוריה ופילוסופיה של מדעי החיים

תקציר ההרצאה (באנגלית) בקובץ המצורף

 

חברי הסגל והסטודנטים מוזמנים