​ ​​​
​​

BGyoU Impact
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא צעירה, צומחת, דינמית ובקרוב תציין יובל 50 להיווסדה. זוהי הזדמנות לציין בסיפוק את הישגינו האדירים עד כה, ולהביט קדימה אל עתיד מרתק ומבטיח. בשנים הבאות צפויה האוניברסיטה להכפיל את גודלה ולהתרחב לקמפוס הצפוני, וזאת במקביל למעבר יחידות הטכנולוגיה של צה"ל למתחם פארק ההיי-טק הצמוד לאוניברסיטה.
 
צמיחתה של האוניברסיטה מרגשת ובו זמנית מציבה בפנינו אתגרים: כיצד להמשיך להתקדם, להתפתח, להשתפר ולשמור על הרוח הייחודית לנו. BGyoU Impact היא יוזמה חדשה של נשיא האוניברסיטה פרופ' דניאל חיימוביץ, אשר מזמין את כל קהילות האוניברסיטה לקחת חלק בעיצוב עתידה. 
 
סטודנטים, חברי סגל אקדמי, מנהלי וטכני, בוגרי האוניברסיטה – מה אתם חושבים שהופך את אוניברסיטת בן-גוריון למיוחדת? אילו מטרות ויעדים הייתם אתם מציבים לאוניברסיטה לחמישים השנים הבאות?  אילו שינויים נדרשים לדעתכם על מנת להבטיח את העצמת היכולות והיתרונות שלנו? ומה לדעתכם טעון שיפור? 
 
בשנה הקרובה נבחן את ההערות, ההצעות והרעיונות שיועלו על ידיכם בעזרתם נגבש תוכנית אסטרטגית שתבטיח שאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ממשיכה לעמוד במחויבויות שלה כלפי הנגב, כלפי הסטודנטים הלומדים בה, כלפי חברי הסגל העובדים בה וממשיכה לממש את חזונו של דוד בן-גוריון להוות מנוע ייחודי שמקדם את התרבות, המדע והכלכלה בנגב, במדינת ישראל ובעולם כולו . 

זה המקום לחשוב מחוץ לקופסה, להציע רעיונות, לדבר על הדברים הגדולים וגם על הדברים הקטנים שחשובים בעיניכם. הרעיונות שלכם יהוו את הבסיס לבניית אסטרטגיה לפיתוח עתידה של האוניברסיטה. 


את הרעיונות ניתן לשלוח ישירות לתיבת המייל:
BGyoUImpact@bgu.ac.il 
או למלא את הטופס:​​

​​​​​
​​​​​