המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

​​הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר​


החיים ש​לי לפני אב"ג:

בעבר כיהנתי כמנהלת המכללה החרדית בירושלים, והיתה לי הזכות להיות שותפה בפתיחתם של מסלולי לימוד אקדמיים לחרדים. באותה תקופה, השילוב של אקדמיה וחרדים הביא להתנגדות עזה מצד הקהילה והנהגתה. האתגר, מבחינה אישית ומקצועית, לא היה קל וגבה מחיר אישי משמעותי בשל הדה-לגיטימציה לאקדמיזציה בחברה החרדית.

עבודה משמעותית זו מהווה בעצם את הבסיס למחקריי, שעוסקים בתכנון ומדיניות השכלה גבוהה לקבוצות מיעוט ולשילובן המיטבי בתעסוקה.


"החתירה למצוינות אקדמית של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בשילוב החזון החברתי שהיא חורטת על דגלה, מתכתבים עם המדיניות החברתית שאותה אני חוקרת ושואפת להטמעתה בתהליכי פיתוח מדיניות ציבורית בקרב קובעי המדיניות"


 ​

מה אני חוק​רת:

בדוקטורט ערכתי מחקר השוואתי של תהליכי אקדמיזציה בקרב נשים מקבוצות מיעוט. מושאות המחקר הנן נשים חרדיות ובדואיות. המודל שפותח במהלך הדוקטורט, 'רב שמרנות מודרנית', מבקש להעניק פרספקטיבה חדשה למציאות החברתית של קבוצות תרבות שונות, ובוחן את אידאל השמרנות מול אתגר המודרנה.

בפוסט-דוקטורט באוניברסיטת בן-גוריון, בתכנית לניהול ויישוב סכסוכים, ביחד עם קבוצת חוקרים ממגוון דיסציפלינות, ביקשנו לעמוד על יחסים בין קבוצות מחברות שונות, בהתבסס על תפיסת הנרטיבים הקולקטיביים וגישת הרב-תרבותיות.

במחקריי אני שואפת לפתח מודל יישומי שיסייע בעיצוב מדיניות ציבורית רגישת-תרבות, הנוגעת למרחבים שונים ולקהילות אנוש מגוונות. בתחילת דרכי המחקרית בחנתי את שילובם של מיעוטים במרחבי ההשכלה והתעסוקה, וכיום אני שותפה למחקרים חדשים הנוגעים לקידום מדיניות בריאות רגישת-תרבות, ניהול בין תרבותי ועוד.

 

למה​​ דווקא אב"ג?

החתירה למצוינות אקדמית של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בשילוב החזון החברתי שהיא חורטת על דגלה, מתכתבים עם המדיניות החברתית שאותה אני חוקרת ושואפת להטמעתה בתהליכי פיתוח מדיניות ציבורית בקרב קובעי המדיניות.

כמו כן, פגשתי באוניברסיטה חוקרים מן המעלה הראשונה מדיסציפלינות שונות, עם פוטנציאל משמעותי לשיתופי פעולה מחקריים. אני שמחה מאוד להיות חלק ממשפחת אוניברסיטת בן-גוריון!

 

מקור הש​​ראה:

סבתא שלי ז"ל, אישה כריזמטית במיוחד, שדבקה במטרות והגשימה אותן במרץ רב בתנאים בלתי אפשריים.  בקיצור נמרץ: 

חורף או קיץ?  חורף, שלג בהרי ירושלים...
ספר או סרט? ספר
לילה או בוקר? בוקר
פיצה או המבורגר? פיצה ביתית 

 ​​


הכירו חוקרים נוספים שהצטרפו אלינו בשנת תשע"ט »