​המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

הפקולטה למדעי הרוח והחברה


החיי​​ם שלי לפני אב"ג: 

יש חיים לפני אב"ג?

למדתי פה את התואר הראשון והשני (במכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין בשדה בוקר), כך שעכשיו פשוט חזרתי הביתה. את המסלול האקדמי שלי התחלתי ברוח (היסטוריה ופילוסופיה), ועברתי לחברה (לימודי תכנון ערים ומדיניות סביבה).

את הדוקטורט למדתי באוניברסיטת לידס, צפון אנגליה, בבית הספר לגיאוגרפיה ובמרכז לחקר קיימות. בסיום הדוקטורט חשבתי שסיימתי עם האקדמיה, ועבדתי שנתיים בשירות הציבורי. מהר מאוד הבנתי שאין ממש מה לחפש "בחוץ" והתחלתי פוסט-דוקטורט בטכניון. 


"אין מערכות סוציו-טכנולוגיות מושלמות, אבל זה לא אומר שאי אפשר לשפוט אותם במונחים של מוסר וצדק"


 ​

מה אנ​​י חוקרת:

מה שמעניין אותי זה תהליכי שינוי מוסדיים והגורמים להם בשדה המדיניות הסביבתית והמרחבית: איך ולמה מוסדות משתנים (או שלא), ומה מניע את השינוי. אני מתעניינת בייחוד ב"מערכות גדולות": סקטורים (מים, אנרגיה, חקלאות), תשתיות, ערים ומדינות, ובשנים האחרונות נהנית מהשוואות בינלאומיות ומעבודה עם צוותי מחקר רב-לאומיים.

למה דו​​וקא אב"ג?

זה הצהוב, שעושה טוב בעיניים ובלב, וההזדמנויות במרחב הדרומי הזה.


תובנה שלי מת​​חום המחקר שלי: 

אין מערכות סוציו-טכנולוגיות מושלמות, אבל זה לא אומר שאי אפשר לשפוט אותם במונחים של מוסר וצדק.

אם לא הייתי חוק​רת, הייתי עוסקת ב: 

כירורגיה​הכירו חוקרים נוספים שהצטרפו אלינו בשנת תשע"ט »