15 ינו'
09:00
- 16 ינו'
17:00

חדר 301, מרכז משפחת הלן דילר (בניין 74)


​הסדנה הבינלאומית השנתית של המחלקה ללימודי המזרח התיכון


מארגנים: אבי רובין ורלי שכטר, המחלקה ללימודי המזרח התיכון

למרות הנוכחות הניכרת ורבת השנים של חוקות באימפריה העוסמאנית וכיום במזרח התיכון העכשווי, המחקר שעוסק בחוקות של מדינות באיזור והמשמעות הפוליטית אך גם החברתית, התרבותית והכלכלית שלהן עדיין בראשיתו. לרוב, חוקות נתפסות כציוני דרך בשרשרת של כישלונות במסגרת הניסיונות להביא דמוקרטיה מהותית לאיזור. לנוכח הגישה הזאת במחקר, הסדנה מבקשת להסביר מדוע מדינות רבות במזרח התיכון בחרו לכתוב חוקה בעבר וממשיכות לשנות את חוקותיהן או לכתוב אותן מחדש? 

בסדנה ישתתפו היסטוריונים, חוקרי משפט, ואנשי מדעי החברה, ויוצגו מקרי מבחן ממדינות שונות ובפרספקטיבה השוואתית. 
תוכנית הכנס המלאה (באנגלית)