כותרת
  
תאריך פרסום
  
הודעה חשובה בנושא הקורסים "תכנות c" מס' 20219011+ "מבוא למדעי המחשב" 2021101128/11/2018
מלגות והעסקה במחלקה לתלמידי מחקר תואר שני ושלישי - סמסטר ב' תשע"ט12/11/2018
שינוי סמסטר לקורס "תורת ההסתברות" 20119831 החל משנה"ל תש"פ24/10/2018
שינויים בתוכנית הלימודים11/10/2018
מבוא למחשבים - הודעה על שינוי הקורס מתש"פ13/09/2018
שינויים במסלול תקשורת, מידע וסייבר13/06/2018
תוכניות לימודים מתוכננות לתשע"ט - הנדסת חשמל ומחשבים והנדסת מחשבים10/06/2018
קורסים שיכולים להוות תחליף למעבדות מסלול התמחות08/01/2018