כותרת
  
תאריך פרסום
  
שינויים בתוכנית הלימודים11/10/2018
מבוא למחשבים - הודעה על שינוי הקורס מתש"פ13/09/2018
שינויים במסלול תקשורת, מידע וסייבר13/06/2018
תוכניות לימודים מתוכננות לתשע"ט - הנדסת חשמל ומחשבים והנדסת מחשבים10/06/2018
קורסים שיכולים להוות תחליף למעבדות מסלול התמחות08/01/2018