המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים

 

המרת דת מאחת לשנייה הינה אירוע משמעותי ומכונן, לא רק עבור האדם המומר, אלא גם לקהילה הדתית שהושארה מאחור ולזו החדשה שאומצה. חומרים היסטוריים מכילים עדויות של אלפי המרות בין-דתיות (הן של יחידים והן של קבוצות המוניות), אשר יכולות לשפוך אור על תופעה דתית, חברתית, פוליטית ומשפטית, הרלוונטית להבנתנו כיצד קהילות דתיות מתפקדות, כיצד הן מתמודדות עם שאלות זהות, כיצד הן מציבות גבולות ומדוע הן עושות זאת. המרת דת יכולה גם ללמד על המדיניות ועל המבנים הפנימיים של הקהילה הדתית; על יחסי הגומלין עם אלו הנתפסים כ"אחרים", וכן על הדינמיקות של תרבויות מיעוט-רוב המתגוררות זו לצד זו. מרכז ה- I-CORE הנוכחי לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים יספק מסגרת אנליטית לבחינת נושאים פוליטיים, חברתיים, דתיים ומשפטיים; גבולות קהילתיים ודתיים; מעבר של ידע; ויספק יכולת להשוות את תהליך ההמרה לאורך תקופות זמן ארוכות ובין אזורים גיאוגרפיים שונים. השאלות שיועלו ישפכו אור גם על תפקידה של הדת בעולם המודרני, כמו גם על היחסים בין מערכות אמונה לבין מבני חוק וחברה בעידן של זהויות מעורבות ושל חברות רב-תרבותיות.

מרכז ה- I-CORE מתמקד בבניית מאגר מידע, אשר ישאף לקבץ את כל העדויות הקיימות לגבי המרות מדת אחת לאחרת. הנתונים אשר ייאספו על-ידי חברי המרכז, בשיתוף עם קבוצת חוקרים בינלאומית, יוכנסו לתוך מחשב ויתורגמו לאנגלית, כדי שמאגר המידע יהיה זמין לכל המעוניין. המידע שיצטבר יספק חומר גלם עבור מחקר עתידי, אשר יאפשר לחוקרים לערוך השוואה ולהתייחס למגוון רחב של נושאים העוסקים בהמרת דת באזור גיאוגרפי נרחב ולאורך תקופת זמן ארוכה, ולהציע פרשנות חדשה.

 

חוקרים ומוסדות שותפים:

חקר הדתות האברהמיות – קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' חיים היימס מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מאוניברסיטת בר-אילן, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מהאוניברסיטה הפתוחה ומאוניברסיטת חיפה.

 

מנהל המרכז:

·  פרופ' חיים היימס, היסטוריה כללית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


 

חברי ההנהלה המדעית:

·  פרופ' חיים היימס, היסטוריה כללית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

·  פרופ' רם בן-שלום, היסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית

·  ד"ר אפרים שהם-שטיינר, היסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

· פרופ' דב סטוצ'ינסקי, היסטוריה כללית, אוניברסיטת בר-אילן

· פרופ' נמרוד הורוביץ, לימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

 

חברים נוספים במרכז:

·  פרופ' דניאל לסקר, מחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

·  פרופ' אורה לימור, היסטוריה, פילוסופיה ולימודי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה

·  פרופ' יאיר נוימן, חינוך, אוניברסיטת בן-גוריון

·  פרופ' אברהם-רמי ריינר, מחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

·  ד"ר אוריאל סימונסון, לימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה
·  ד"ר אורי צבי שחר, היסטוריה כללית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

·  ד"ר יניב פוקס, היסטוריה כללית, אוניברסיטת בר-אילן

· פרופ' רונית ריצ'י, לימודי אסיה ומדע הדתות, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

חוקרי המרכז:

· ד"ר אמיר אשור

· ד"ר נדיה זלדס

· ד"ר אילת הראל-שלו

· ד"ר דוד סורוצקין

· ד"ר יוסי ישראלי

· ד"ר קרן אבו-הרשקוביץ

· ד"ר אלכסנדר ון-דר-הוון

· ד"ר אביטל דוידוביץ' אשד

· גדעון אלעזר

· ד"ר לאונרדו כהן

· ד"ר עפרי אילני

· ד"ר פנינה ארד

· ד"ר אהוד קריניס

· ד"ר שרינה חן

· ד"ר סינתיה גבאי

· ד"ר דניס האלפט

· משה יגור

· חנה שחם-רוזבי

· אהובה ליברלס נוימן

· קרלה רמוס גרסיה

· אקסל קפלן שילד

· ליאור יערי

 

 

לתגובות או בירורים נוספים:

המרכז הישראלי למצוינות בחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים

972-8-6428377  

hirik@bgu.ac.il

 

 

 נתמך ע"י תכנית מרכזי המצוינות של הוועדה לתכנון ותקצוב והקרן הלאומית למדע