30 דצמ' 2015
אזורים רחבי ידיים בעולם משמשים לכרייה וחציבה וגורמים לנזק אקולוגי ואובדן של שטחים פתוחים.  כתוצאה מכך, שיקום אקולוגי הפך בשנים האחרונות גורם מרכזי בהחזרת תפקוד שטחים אשר שימשו לחציבה וכרייה וכבר אין צורך בשימוש בהם, לשמירה על מערכות אקולוגיות ומינים נדירים.  שיקום אקולוגי זה מתבסס על עקרונות חדשים של הנדסה אקולוגית, תוך הכשרה של הקרקע, יצירת בתי גידול ומתן אפשרות לביסוס מיני צומח והגעה של מיני בע"ח מקומיים.
IMG_6194.jpg
חברת רותם אמפרט של כימיקלים לישראל (כי"ל) כורה בורות במרחבים ניכרים באזור אורון-צין להפקת פוספט כבר שנים רבות.  בורות אלו, אשר מכוסים ע"י החומר שהוצא מהם, מהווים שטחים פתוחים אשר אינם בהכרח דומים לבית הגידול הטבעי.  שיקום אקולוגי הכרחי להפיכת שטחים אלו לסביבות אקולוגיות תומכות מגוון מינים והחזרת השטח בכללותו לכלל המערכת האקולוגית המקומית.  ליווי של רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה עסק בחלק משיקום זה, אולם מחקר אקדמי מקיף בנושא שיקום אקולוגי, רב-שכבתי, לא התקיים עד היום.
בימים אלו נחתם חוזה בין המעבדה לאקולוגיה מרחבית במחלקה למדעי החיים, בראשות פרופ' ירון זיו לבין כי"ל למחקר ארבע-שנתי לשיקום אקולוגי בשטחי רותם אמפרט.  המחקר, אשר יתקיים בשיתוף הממונים ואנשי המקצוע של רותם אמפרט ובתיאום רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה, ינתח את הגורמים הא-ביוטיים והביוטיים של הסביבה הטבעית, תוך השוואתה לסביבה המלאכותית המתקבלת לאחר מילוי הבורות.  שילוב של תוכנות מרחביות וחישה מרחוק יאפשרו השוואה ואתור פערים בין שתי הסביבות, אשר ייבדקו ע"י איסוף בפועל של דגימות קרקע ודגימות ביולוגיות.  בהמשך יערכו ניסויים לבחינת הדרכים האפשריות לשיקום והחזרת השטחים לתפקודים אקולוגיים, תוך המלצה לתוכנית אופרטיבית ארוכת טווח להפיכת השטחים לסביבות אקולוגיות מתפקדות.
בהתאם לסיכום בין כי"ל והמעבדה לאקולוגיה מרחבית, הפעילויות השונות ישולבו בתוכניות חינוך והסברה במסגרת בתי ספר באזור, תוך עידוד תלמידים לעריכת עבודות חקר במערכת המחקר.  בנוסף, ישמש אזור המחקר למקום סיורים והדרכה לקבוצות המעוניינות בנושאי סביבה ושמירת טבע.