דלג לתוכן העמוד
הירשמו ללימודים להרשמה

חסמים בשילוב סטודנטים ערביים באקדמיה - בין האנסטרומנטלי, הארגוני והפוליטי

22 מאי 2017
12:15
-13:45

חדר 203, בניין שפיצר-סלנט למחלקה לעבודה סוציאלית (בניין 17)

הרצאתה של יעל מעיין מאוניברסיטת חיפה ומכון ון ליר

ההרצאה תקיימת במסגרת הסמינר המחלקתי של עבודה סוציאלית
ובמסגרת שבוע השפה הערבית