נווט למעלה
כניסה
|

חסמים בשילוב סטודנטים ערביים באקדמיה - בין האנסטרומנטלי, הארגוני והפוליטי

22/05/2017 12:15 - 13:45
חדר 203, בניין שפיצר-סלנט למחלקה לעבודה סוציאלית (בניין 17)

הרצאתה של יעל מעיין מאוניברסיטת חיפה ומכון ון ליר

ההרצאה תקיימת במסגרת הסמינר המחלקתי של עבודה סוציאלית
ובמסגרת שבוע השפה הערבית

 

לכל האירועים