נווט למעלה
כניסה
|

בראשית: מגן העדן למקדש ומן הממשי לסמלי

17/01/2017 13:00 - 15:00
אולם ג'ויס גולדמן, הפקולטה למדעי הבריאות

 

הפורום לקידום חיי הרוח באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
שמח להזמינכם להשתתף בכנס

כנס  בראשית - הפורום לקידום מדעי הרוח

עדכון: במקום הרצאתה של ד"ר לאה מזור, 
תתקיים הרצאתה של ד"ר טובה פורטי, בנושא:
חכמה אנושית ויראת ה': קוטביות ערכית בסיפור גן עדן ובספר משלי


genesis.pdfפוסטר - גרסת PDF

לכל האירועים