נווט למעלה
כניסה
|

הכנס הבינלאומי החמישי של המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים

22/05/2017 09:30 - 25/05/2017 17:00
אולם כנסים ברקן, בית מינהל הסטודנטים ע"ש זלוטובסקי

לכל האירועים