לוח מודעות מרכזי

כותרת
  
תאריך פרסום
  
קול קורא להגשת מועמדים לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד של אוניברסיטת בן-גוריון בנגבחדש16/10/2018
נפתחה ההרשמה לעזרתונים בתכנית ההתחל"ה: מהרו להירשם! חדש15/10/2018
קול קורא להגשת הצעות למיזם עירוני-חברתי-סביבתי באוניברסיטה ובמוקדי 'עושים רחוב' בעיר 14/10/2018
הנחיות בדבר הסדרי חנייה לשנת הלימודים תשע"ט 11/10/2018
קול קורא קרן גולדהירש – פרס מחקר בגובה 4,000 ₪ לעבודות מוסמך בתחומי חקר השואה11/10/2018
נפתחה ההרשמה לסדנאות המדור לקידום סטודנטים בדיקנאט10/10/2018
סטודנטים לתואר ראשון? הירשמו לקורס הבחירה המקוון: 'סוגיות בסביבה, קיימות ושמירת טבע'02/10/2018
שירות אחסון בענן Dropbox for Business לסגל אקדמי16/05/2018