גב' עליזה יוניק

מזכירה לענייני סטודנטים

חדר:
627, בנין 72
טלפון:
08-6461101 ; פקס: 08-6472895
מייל:
yunik@bgu.ac.il
שעות קבלה: