שם
נושא המחקר
מנחים
 
אור-נר רן
"מלח הארץ" – תיעוש ציוני ביזמות פרטית-ציבורית: נובומייסקי וחברת האשלג הארץ-ישראלית בשנים 1919-1948
פרופ' אילן טרואן
פרופ' בנימין פינקוס
 
 
בוכלצב ערן
עברי עברית ועבריות- ועד הלשון העברית והתודעה הלאומית היהודית בשנים 1905-1941
פרופ' אמנון רז-קרקוצקין
 
בכר עפרה
מיתוס זיכרון נוף ומעוף ביצירת המחול הבד של נועה אשכול
פרופ' חביבה פדיה
בן ישראל טליה
שילוב החינוך הגופני בחינוך העברי בארץ-ישראל
פרופ' יוסף שלמון
 
בראל ארי
מדע וטכנולוגיה בתפיסתו ובמדיניותו של דוד בן-גוריון בעשור הראשון למדינת ישראל (1958-1948)
פרופ' דוד אוחנה
 
גבל עדה​
תנועת "פועלי אגודת ישראל" בארץ-ישראל
פרופ' מוטי זלקין​
 
 
גרינברג צבי
בין כלכלה למדיניות חוץ
פרופ' טוביה פרילינג
גרינליס-צולשן לינדה
הדיפלומטיה הרומאית והמשלחת היהודית ב- 161 לפנה"ס
פרופ' מרים בן-זאב
 
וולקוביסקי-לייפר סמדר
בין צפירה לצפירה: ניצולי שואה שכולים במדינת ישראל
פרופ' חנה יבלונקה
 
וונטיק בועז
ממשל ניקסון והתהליך המדיני בין ישראל למצרים בשנים 1973-1969
פרופ' זכי שלום
 
ויין מרטין
טיהורי אומה ומלחמות על אותנטיות: לאומנות צ'כית ופוליטיקה יהודית, 1952-1914 [בציון מעולה]
ד"ר גולי נאמן-ערד
 
 
ולדמן אלכסנדר
האינטליגנציה היהודית ברוסיה הצארית 1907-1914
פרופ' מוטי זלקין
זינגר נמרוד
"בעל השם והרופא": רפואה בחיי היומיום בקרב יהודי גרמניה 1770-1648
פרופ' רוברט ליברלס
 
חפיף – דגמי ויויאן
יהודי הודו (בני ישראל בגדאדים וקוצ'ינים) במדינת ישראל 1948-1962
פרופ' חנה יבלונקה
 
טל דוד
ד"ר יהודה ליב קנטור: אינטלקטואל, פובליציסט ורב
פרופ' מוטי זלקין
 
טראובה רונן
תנועת העבודה הישראלית ויחסה לשאלה הפלסטינית בעשור שלאחר הקמת אש"ף, 1964-1973
ד"ר גולי נאמן-ערד,
ד"ר אבי בראלי
 
כהן אביחי
"תגמול והרתעה – מגבלות הכוח" פעולות התגמול הישראליות בעשור השני 1957-1967
פרופ' זכי שלום
 
כהן אביעזר
תודעה עצמית בספר "מי השלוח" ככלי לקיום הזיקה שבין האל והאדם
פרופ' חביבה פדיה
 
כהן אהרן
התהוותן של עיירות הפיתוח שדרות, אופקים ונתיבות 1965-1951
פרופ' זאב צחור
פרופ' יהודה גרדוס
 
לב-רן סימונה
החסידות בין חסידי אשכנז לראשית חסידות הבעש"ט: מקומו של "ספר חסידים" בספר "שבחי הבעש"ט"
פרופ' חביבה פדיה
 
 
לוי גלי
"נושאות את עמן עלי שכם" עדה סרני ורות קליגר עליאב במערכות המוסד לעלייה ב' 1938-1948
פרופ' טוביה פרילינג
 
מנוחין נעמי
האינטלקטואל היהודי בפולין בין שתי מלחמות העולם: ד"ר ישראל מיליקובסקי כמקרה מבחן
פרופ' מוטי זלקין​
פיקאר אבי
מדיניות העלייה והקליטה של יהודי צפון אפריקה 1956-1951
פרופ' זאב צחור
 
 
פלג-עוזיהו אמיר
מנחם בגין והשואה: היסטוריה, פוליטיקה וזיכרון
פרופ' חנה יבלונקה
 
קרנצלר מלאכי
חקר החרדים בישראל
פרופ' אמנון רז-קרקוצקין
 
רחמני מוריה
ריטואלים במחנות ריכוז והשמדה, במצבי קיצון ועל סף המוות בתקופת השואה: קיום, סדר, זהות
פרופ' חביבה פדיה
רייכנטל אליהו
בדיקה מחודשת של פרשת קסטנר
פרופ' חנה יבלונקה
 
שמשי-ליכט תמר
משרתים ומשרתות יהודים בגרמניה בראשית העת החדשה
פרופ' רוברט ליברלס
 
שרלו סמדר
צדיק יסוד עולם – השליחות הסודית והחוויה המיסטית של הרב קוק
פרופ' חביבה פדיה