שם
נושא
מנחה
בארסט לב
בשלבי גיבוש
פרופ' מוטי זלקין
בורבק דוד
יחסה של תנועת בני-עקיבא לעולים המזרחיים
פרופ' אמנון רז-קרקוצקין
פרופ' מוטי זלקין
ביטון חיים
רדיקליזם ומהפכות בקרב תנועות חברתיות מזרחיות בישראל
פרופ' אסתר מאיר
פרופ' אמנון רז-קרקוצקין
ברגר תמר
נבטי הבעות בתפיסת הזהות באמנות הישראלית
פרופ' אמנון רז-קרקוצקין
גלעד אלון
ה"לנדסמנשפט" – היסטוריה, תודעה, זכרון
פרופ' חנה יבלונקה
חן הדס
עיון בספר הלימוד של פרופ' ישראל גוטמן
פרופ' חנה יבלומקה
פרופ' אמנון רז-קרקוצקין
יופה גלנה ​
יהודים בדיביזיה הליטאית ה-16 במלחמת העולם השניה ​
פרופ' מוטי זלקין​
ישראלי עופר
תהליך קבלת ההחלטות העיקריות לקראת הסכם ההפרדה הישראלי-סורי
פרופ' זכי שלום
ערק ינון
תובנות חדשות ב"מבצע עובדה"
פרופ' זכי שלום
רוט-מויאל יפעת
מקבלי עיטורים בצה"ל
פרופ' חנה יבלונקה
רוכמן עופר ​
הזיכרון ההיסטורי של פרעות טריפולי 1945 ​
פרופ' חנה יבלונקה​