היסטוריה של עם ישראל

"דע מאין באת ולאן אתה הולך" (מסכת אבות ג', א)

ההיסטוריה של עם ישראל היא ייחודית בתולדות האנושות. תופעת קיומו בין האומות נתפס כחידה שעסקו בה במהלך הדורות תיאולוגים, חוקרים והוגים.
 
תוכנית הלימודים לתואר ראשון מקנה ראייה פנורמית בהירה ומעמיקה של קרוב ל-2,500 שנות היסטוריה למין הבית השני ועד ה"בית השלישי". שרשי הקיום העמוקים של היהדות ושל מדינת ישראל בהווה, הם הם הנושאים שבתחום ההוראה והמחקר של המחלקה.
סגל המחלקה כולל מרצים וחוקרים מעולים, מן הטובים בעולם בתחומיהם. מסיבה זו גדל והולך מספרם של הסטודנטים המגיעים אלינו על מנת להמשיך בלימודים לקראת תארים מתקדמים בהדרכתם.
 
בין הנושאים הנלמדים והנחקרים: נושאים קלאסיים בתולדות עם ישראל  מרידות היהודים למן החשמונאים ועד בר-כוכבא, יוסף בן מתתיהו כהיסטוריון, תקופת העיצוב של המשנה והתלמוד, להיות "אשכנזי" ו"ספרדי" בימי הביניים ומורשתם החברתית, הדתית  והאינטלקטואלית של מרכזי תרבות יהודיים אלה, התנועות המשיחיות בישראל, תהליכי חילון בראשית העת החדשה ובימינו, המרכזים באירופה ובארה"ב, גלות ציונות ומחקר תקופת השואה על ביטוייה בחברה הישראלית ובהיסטוגראפיה.
 
לצד נושאים אלו בולטת בשנים האחרונות מגמת העיסוק בהיסטוריה החברתית ובחקר התרבות. חוקרי המחלקה עוסקים בזיכרון הפרטי והקולקטיבי עיצובם והנחלתם, מחקר שוליה של החברה (חקר השיגעון הפשיעה והשוליים החברתיים), חקר הילדות המשפחה והקהילה, חקר תרבות הספר וחקר הרגלי הבילוי ועיסוקי הפנאי (שתיית קפה) ומשמעותם להבנת תהליכים חברתיים.