שם
נושא העבודה
מנחה
אבנשפנגר נעמי
אינדיבידואליזם-קולקטיביזם במבחן השירות הצבאי-מקרה הבוחן של המכינות הקדם-צבאיות
פרופ' זכי שלום
איזברגה חסן​
ייחודו של מחמוד דרוויש והזיקה לאינטלקטואלים יהודים גרמנים​
פרופ' אמנון רז- קרקוצקין​
ביר אלי​
רשת החינוך "תרבות" בפולין בין שתי מלחמות העולם ​
פרופ' מוטי זלקין​
בן-גל יוסף
הוראת היסטוריה במערכת החינוך-הציונית-דתית בארץ ישראל מראשית קיומה של מערכת מוסדות חינוך ועד סוף המאה העשרים
פרופ' מוטי זלקין
בן-ישר יעל​
חינוך בנות בחברה היהודית בירושלים במאה התשע עשרה: המקרה של בית הספר אוולינה דה רוטשילד​
פרופ' מוטי זלקין​
גולדברג שלומי​
אגודת הספורט הדתית "אליצור" ​
פרופ' מוטי זלקין​​
דוד שרין
בית לוחמי הגטאות: ממזרח אירופה לקיבוץ מנציח ממרד לזיכרון 1949-1984
פרופ' חנה יבלונקה
דננברג דלית​
בין היסטוריון לזוכר: כתיבה אוטוביוגרפית ומחקרית של היסטוריונים ישראלים ניצולי שואה
פרופ' חנה יבלונקה​
הוד תמיר
פרשת דמיאניוק בישראל 1986-1993: משפט-זיכרון-היסטוריה
פרופ' חנה יבלונקה
הורביץ אמיתי​
​אבן דרך בתולדות הישוב היהודי בארץ ישראל בעת החדשה: הרב שמואל סלנט - חייו ופועלו
פרופ' מוטי זלקין​
הורן רועי
פרקים בקבלת הבעשט
פרופ' חביבה פדיה
הרצוג רחל
התערותם של רופאים ניצולי שואה בחברה הישראלית ובמערכת הבריאות בישראל 1945-1957
פרופ' חנה יבלונקה
ז'ידקוב אולג
התיישבות יהודים במזרח אוקראינה בשנים 1649-1772
פרופ' מוטי זלקין
כהן יותם
התקבלותו של העולם הקלאסי בתרבות העברית: מראשית תנועת ההשכלה ועד לשלהי תקופת התחייה
ד"ר גדעון כ"ץ
מזאה חנן​
ירושלמי דמאי: טקסט והלכה, אדמה וחברה ​
ד"ר יאיר פורסטנברג​
מטר דויד
חכמים בארץ ישראל ובבל
ד"ר עמרם טרופר
מלכה תהלה
בין ניצולים לניספים-נעדרים לאחר השואה
פרופ' חנה יבלונקה
נחמיאס עינת​
​יומנים קבוצתיים: תיעוד חיי חברות הנוער בקיבוצים 1943-1933
פרופ' חנה יבלונקה​
ניצן שרה​
חברי כנסת פליטי שואה 2013-1949: חקיקה, פוליטיקה, זיכרון וזהות ​
פרופ' חנה יבלונקה​
נשרי עזרא
מהלכיו הקולוניאליים של הלייבור הבריטי במזה"ת- כגורם חשאי ומכריע לפלישה העברית לא"י ב-1948
פרופ' טוביה פרילינג
ענבר נורית​
​חלומות: הקשר ופשר בתרבות
פרופ' חביבה פדיה​
פרידמן נעמי
יחס תנועת העבודה הארץ ישראלית ליהדות ארצות הברית בראי העתונות בין השנים 1917-1948
ד"ר עפר שיף
צורף אבי-רם​
על גבולם של עולמות: תאולוגיה, פואטיקה ופוליטיקה בהגותו של ר' בנימין
פרופ' אמנון רז-קרקוצקין​
קרן איל
המהפכה המזרחית בהנהגת המדינה מנקודת מבטם של המזרחים בישראל 1969-1990
ד"ר אסתר מאיר
רוזוליו-דוידוביץ מיכל
המורים ברשת החינוך "תרבות" ​
פרופ' מוטי זלקין​
שורק יואב​
הרב גלאזנר ויחסו לציונות​
פרופ' אמנון רז-קרקוצקין​
שחם חנה​
דמותו של אליהו הנביא בעולמם של יהודי אשכנז בימי הביניים ​
ד"ר אפרים שהם-שטיינר​