ד"ר עמרם טרופר

מרצה בכיר

חדר:
628, בנין 72
טלפון:
08-6472516
מייל:
tropper@bgu.ac.il
שעות קבלה:
יום ב': 14-15